Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

Wiadomości

Telewizja nad oczkiem

      W mediach dalej głośno o nowohuckim oczku, które zostało właśnie zrewitalizowane w ramach wiśliskowego projektu. Do niedawna zaniedbany, zarośnięty akwen odzyskał swą dawną powierzchnię i głębokość. Już wiosną z pewnością okaże się przyjaznym miejscem dla wielu ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Skorzystają też inne zwierzęta i rośliny wodne.
To jednak nie wszystko, gdyż w ramach prac utworzono jeszcze wyspę dla ptaków i zadbano o infrastrukturę: podesty do obserwacji i ławki. Film można zobaczyć w tym miejscu.

film

12-01-2016 5:47:26

Gazeta Wyborcza pisze o naszych działaniach

      O szczegółach rewitalizacji Łąk Nowohuckich i Towarzystwie na rzecz Ziemi pisze Gazeta Wyborcza, a artykuł zatytułowano: "Ekolodzy wysprzątali Łąki Nowohuckie. Oczko, ławki, podesty". Całość materiału dostępna jest w tym miejscu.

lnok

05-01-2016 11:16:38

Rewitalizacja Łąk Nowohuckich

      Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podpisał porozumienie z Towarzystwem na Rzecz Ziemi, w ramach którego na terenie użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie rozpoczęte zostały prace związane z rewitalizacją starorzecza. W zakres planowanych prac wchodzą: prace utrzymaniowe zmierzające do odtworzenia oczka wodnego, jak również montaż nowych i konserwacja już istniejących obiektów małej architektury.
Całość prac realizowana jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

1

2nh

3nh

18-12-2015 10:23:25

Stare Wiślisko przyjazne turystom

      Kolejne starorzecze wzbogaciło się o elementy małej architektury i tablice edukacyjne. Nad Starym Wiśliskiem w gminie Oświęcim jest już gdzie usiąść, odpocząć i zjeść prowiant. Zadbano również o to, by głodni aktualnej wiedzy obserwatorzy przyrody dowiedzieli się jakie rośliny i zwierzęta zamieszkują ten cenny obszar. 

sw-2ok

sw-1ok

08-12-2015 13:20:26

Zapraszamy do Czernichowa!

      Kolejne starorzecza stają się atrakcyjnymi miejscami wypoczynku. Tym razem montaż małej architektury zakończył się w Czernichowie.

cz1

cz2

cz3

25-09-2015 7:01:43